• /¸self´kɔnfidənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tự tin, có lòng tin ở bản thân
  a self-confident person
  một người tự tin
  a self-confident reply
  một câu trả lời tự tin

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tự tin

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X