• /ʌn´ʃuə/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + of oneself) ít tự tin, thiếu tự tin
  He's rather unsure of himself
  Anh ta có phần nào thiếu tự tin
  ( + about/of something) không biết chắc chắn, không biết chính xác (về cái gì)
  I'm unsure of the facts
  Tôi không chắc chắn về các sự việc đó
  Do dự, lưỡng lự
  Không chắc, không xác định

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không chắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X