• BrE & NAmE /kə,læbə'reɪʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cộng tác
  to work in collaboration with others
  cộng tác với những người khác
  Sự cộng tác với địch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự cộng tác

  Kinh tế

  sự cộng tác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X