• (đổi hướng từ Combatants)
  /´kɔmbətənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chiến đấu, tham chiến
  combatant comrades
  bạn chiến đấu
  combatant forces
  lực lượng chiến đấu
  combatant arms
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) những đơn vị tham chiến
  combatant officers
  những sĩ quan trực tiếp tham chiến

  Danh từ

  Chiến sĩ, người chiến đấu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X