• (đổi hướng từ Officers)
  /´ɔfisə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sĩ quan
  staff officer
  sĩ quan tham mưu
  officer of the day
  sĩ quan trực nhật
  Giới chức, viên chức
  executive and clerical officer
  giới chức hành chánh và văn phòng (trong ngành dân chính)
  Cảnh sát ( police officer)
  Giám đốc; thư ký; thủ quỹ (một công ty, một hội)

  Ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ

  Cung cấp sĩ quan chỉ huy
  the regiment was well officered
  trung đoàn được cung cấp đầy đủ sĩ quan chỉ huy
  Chỉ huy
  he officer the meeting in his class
  anh ta chỉ huy cuộc mít tinh trong lớp anh ta

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhân viên
  radiation protection officer
  nhân viên chống phóng xạ
  radiation protection officer
  nhân viên phòng chống bức xạ
  safety officer
  nhân viên an toàn
  security officer
  nhân viên an ninh
  security officer
  nhân viên an toàn
  security officer
  nhân viên bảo vệ
  senior officer
  nhân viên cao cấp
  Waste Management Officer
  nhân viên quản lý chất thải (ký hiệu nghề nghiệp)

  Kinh tế

  giám đốc (của công ty)
  người chỉ huy
  người chịu trách nhiệm
  lending officer
  người chịu trách nhiệm cho vay
  safety officer
  người chịu trách nhiệm về an toàn
  thuyền viên cấp cao (của thương thuyền)
  viên chức cấp cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X