• Thông dụng

  Danh từ

  Khoá bí mật, khoá hóc hiểm (để khoá tủ két...) ( (cũng) combination)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khóa chữ

  Kỹ thuật chung

  khóa tổ hợp

  Giải thích EN: A lock that operates by a dial that opens the lock when the dial is turned to a specific combination of numbers or symbols. Giải thích VN: Một khóa hoạt động bằng một mặt số sẽ mở khóa khi một số được xoay tới một tổ hợp các số hay biểu tượng nhất định.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X