• /kə´mju:nikəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể truyền đạt, có thể cho biết, có thể thông tri
  communicable ideas
  ý kiến có thể truyền đạt
  Có thể lan truyền, có thể lây
  a communicable disease
  bệnh có thể lây


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X