• /¸kɔmju´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thay thế, sự hoán đổi nhau, sự giao hoán
  Tiền thế (để thế vào hiện vật...)
  (pháp lý) sự giảm hình phạt, sự giảm khinh
  (điện học) sự đảo mạch
  sparkless commutation
  sự đảo mạch không tia điện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (đại số ) sự giao hoán; (máy tính ) [sự đổi, sự chuyển] mạch
  regular commutation
  (đại số ) giao hoán đều

  Xây dựng

  sự đảo lưu

  Điện

  hiện tượng chuyển mạch

  Giải thích VN: Quá trình thay đổi dòng điện xoay chiều trong phần ứng máy phát điện thành dòng một chiều ở mạch ngoài bằng bộ chuyển mạch quay gồm các thanh góp điện và chổi than dẫn điện.

  Điện lạnh

  sự đổi nối

  Kỹ thuật chung

  giao hoán
  anti-commutation relations
  quan hệ phản giao hoán
  commutation relations
  những hệ thức giao hoán
  law of commutation
  luật giao hoán
  regular commutation
  giao hoán đều
  sự chỉnh lưu

  Giải thích VN: Quá trình thay đổi dòng điện xoay chiều trong phần ứng máy phát điện thành dòng một chiều ở mạch ngoài bằng bộ chuyển mạch quay gồm các thanh góp điện và chổi than dẫn điện.

  sự chuyển mạch

  Giải thích VN: Quá trình thay đổi dòng điện xoay chiều trong phần ứng máy phát điện thành dòng một chiều ở mạch ngoài bằng bộ chuyển mạch quay gồm các thanh góp điện và chổi than dẫn điện.

  electronic commutation
  sự chuyển mạch điện tử
  sự đổi chiều
  sự giao hoán

  Kinh tế

  giảm bù
  sự đánh đổi
  sự hoán giảm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X