• Toán & tin

  số phức
  absolute value of a complex number
  giá trị tuyệt đối của một số phức
  algebraic form of a complex number
  dạng đại số của số phức
  amplitude of complex number
  agument của số phức
  amplitude of complex number
  argument của số phức
  argument of a complex number
  argumen của số phức
  conjugate complex number
  số phức liên hợp
  field of complex number
  trường số phức
  inverse of a complex number
  nghịch đảo của một số phức
  modulus of a complex number
  môđun của số phức
  rectangular form of a complex number
  dạng đại số của số phức
  sum of complex number
  tổng các số phức
  trigonometric form of a complex number
  dạng lượng giác của số phức

  Kinh tế

  phức số
  số phức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X