• /¸trigənə´metrik/

  Thông dụng

  Cách viết khác trigonometrical

  Tính từ

  (thuộc) lượng giác học

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trắc lượng tam giác

  Xây dựng

  trắc lượng giác

  Kỹ thuật chung

  lượng giác
  anti trigonometric function
  hàm lượng giác ngược
  arc trigonometric function
  hàm lượng giác ngược
  inverse trigonometric function
  hàm lượng giác ngược
  logarithmic trigonometric function
  hàm loga lượng giác
  logarithmic trigonometric function
  hàm lô-ga lượng giác
  trigonometric (al) function
  hàm lượng giác
  trigonometric (al) functions
  hàm lượng giác
  trigonometric (al) series
  chuỗi lượng giác
  trigonometric (al) substitution
  phép thế lượng giác
  trigonometric curve
  đường lượng giác
  trigonometric differential
  vi phân lượng giác
  trigonometric equation
  phương trình lượng giác
  trigonometric form of a complex number
  dạng lượng giác của số phức
  trigonometric function
  hàm luợng giác
  trigonometric function
  hàm lượng giác
  trigonometric integral
  tích phân lượng giác
  trigonometric interpolation
  phép nội suy lượng giác
  trigonometric moment problem
  bài toán mômen lượng giác
  trigonometric polynomial
  đa thức lượng giác
  trigonometric problem
  bài toán mômen lượng giác
  trigonometric series
  chuỗi lượng giác
  trigonometric sum
  tổng lượng giác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X