• /¸ræmifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân nhánh, sự chia nhánh
  Nhánh, chi nhánh
  a ramification of a tree
  một nhánh cây
  the ramifications of a river
  các nhánh sông
  the ramifications of a company
  các chi nhánh của một công ty

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự rẽ nhánh

  Cơ khí & công trình

  sự phân dòng (của dòng chảy)

  Y học

  sự phân nhánh, phân cảnh

  Kỹ thuật chung

  phân nhánh
  sự phân nhánh
  sự rẽ nhánh

  Kinh tế

  sự chia nhánh
  sự phân nhánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X