• /,kɔmpri'hensəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể hiểu, có thể lĩnh hội, có thể nhận thức
  Có thể bao gồm được, có thể bao hàm được

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X