• /in´telidʒibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ hiểu
  (triết học) chỉ có thể nhận thức được bằng trí óc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hiểu được, dễ hiểu

  Kỹ thuật chung

  dễ hiểu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X