• /kən´dʌktəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) độ dẫn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) tính dẫn điện

  Xây dựng

  độ dẫn (điện)

  Kỹ thuật chung

  điện dẫn
  acoustic conductance
  điện dẫn âm thanh
  conductance cell
  bình đo điện dẫn
  electrode conductance
  điện dẫn điện cực
  equivalent conductance
  điện dẫn tương đương
  high-conductance diode
  đi-ốt điện dẫn cao
  leakage conductance
  điện dẫn đường rò
  mutual conductance
  điện dẫn hỗ cảm
  negative conductance
  điện dẫn âm
  specific conductance
  điện dẫn suất
  độ dẫn
  độ dẫn điện
  bulk conductance
  độ dẫn điện trong khối
  ionic conductance
  độ dẫn điện iôn
  relative conductance
  độ dẫn điện tương đối
  specific conductance
  độ dẫn điện riêng
  độ dẫn nhiệt

  Kinh tế

  độ dẫn
  hệ số dẫn
  sự dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X