• Toán & tin

  (đại số ) đồng dư, tương đẳng; (hình học ) doàn; sự so sánh, đồng dư thức
  congruance of circles
  đoàn vòng tròn
  congruance of curves
  đoàn đường cong
  congruance of first degree
  đồng dư thứ bậc nhất
  congruance of lines
  đoàn đường thẳng
  congruance of matrices
  (đại số ) sự tương đẳng của các ma trận
  congruance of spheres
  đoàn mặt cần
  algebraic congruance
  đoàn đại số
  canonical congruance
  đoàn chỉnh tắc
  confocal congruances
  đoàn đồng tiêu
  elliptic congruance
  đoàn eliptic
  hyperbolic congruance
  đoàn hipebolic
  isotropic congruance
  đoàn đẳng hướng
  linear congruance
  đoàn tuyến tính
  linear line congruance
  đoàn đường thẳng
  normal congruance
  đoàn pháp tuyến
  quadraitic congruance
  đoàn bậc hai
  rectilinear congruance
  đoàn đường thẳng
  sextic congruance
  đồng dư thức bậc sáu
  special congruance
  đoàn đặc biệt
  tetrahedral congruance
  đoàn tứ diện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X