• (đổi hướng từ Spheres)
  /sfiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình cầu
  Khối cầu, quả cầu; mặt cầu
  (thơ ca) bầu trời, vũ trụ; thiên thể, thiên cầu
  Lãnh vực hoạt động, phạm vi; tầm ảnh hưởng
  sphere of action
  khu vực ảnh hưởng
  that does not come withing my sphere
  việc ấy không thuộc phạm vi quyền lực của tôi
  Giới, vị trí xã hội; chỗ đứng trong xã hội
  doctrine of the sphere
  hình học và lượng giác cầu

  Ngoại động từ

  Cho vào trong một quả cầu
  Làm thành hình cầu
  (thơ ca) tâng bốc lên tận mây xanh

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Hình cầu, khối cầu

  Cơ khí & công trình

  khối cầu

  Toán & tin

  hình cầu, mặt cầu
  sphere of inversion
  hình cầu nghịch đảo
  celestial sphere
  (thiên văn ) thiê cầu
  circumsribed sphere
  hình cầu ngoại tiếp
  director sphere
  mặt cầu chuẩn
  escribed sphere
  hình cầu bàng tiếp
  imaginary sphere
  hình cầu ảo
  inscribed sphere
  hình cầu nội tiếp
  limit sphere
  mặt cầu giới hạn
  null sphere
  hình cầu điểm
  point sphere
  hình cầu điểm
  proper sphere
  hình cầu chân chính
  oriented sphere
  hình cầu định hướng
  osculating sphere
  hình cầu mật tiếp

  Xây dựng

  phạm vi lĩnh vực

  Y học

  cầu

  Điện

  phẳng đều

  Kỹ thuật chung

  bi
  hình cầu
  center of sphere
  tâm hình cầu
  circumference of a sphere
  đường tròn lớn (của hình cầu)
  circumscribed sphere
  hình cầu ngoại tiếp
  director sphere
  hình cầu chuẩn
  escribed sphere
  hình cầu bàng tiếp
  fermi sphere
  hình cầu Fermi
  hollow sphere
  hình cầu rỗng
  imaginary sphere
  hình cầu ảo
  inscribed sphere
  hình cầu nội tiếp
  integrator sphere
  hộp trắc quang hình cầu
  null sphere
  hình cầu điểm
  oriented sphere
  hình cầu định hướng
  osculating sphere
  hình cầu mật tiếp
  point sphere
  hình cầu điểm
  proper sphere
  hình cầu chân chính
  space grid welding sphere connector
  mối nối hàn mạng không gian hình cầu
  sphere gap
  khe hở hình cầu
  sphere gap
  khe phóng điện hình cầu
  sphere of action
  hình cầu tác dụng
  sphere of inversion
  hình cầu nghịch đảo
  sphere of inversion
  hình cầu nghịch đảo,
  sphere of reflection
  hình cầu Ewald
  sphere of reflection
  hình cầu phản xạ
  water sphere
  bể chứa nước hình cầu
  hình quả cầu
  mặt cầu
  quả cầu
  quả cầu nhỏ
  viên

  Kinh tế

  phạm vi
  retailing sphere
  phạm vi bán lẻ
  sphere of business
  phạm vi kinh doanh
  sphere of circulation
  phạm vi lưu thông
  sphere of consumption
  phạm vi tiêu dùng
  sphere of influence
  phạm vi ảnh hưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X