• Thông dụng

  Cách viết khác honor

  Danh từ

  Danh dự, danh giá, thanh danh
  word of honour
  lời nói danh dự
  upon my honour
  tôi xin lấy danh dự mà thề
  point of honour
  điểm danh dự, vấn đề danh dự
  Vinh dự, niềm vinh dự; người làm rạng danh
  such a man is an honour to his country
  một người như vậy làm rạng danh dự cho tổ quốc
  Lòng tôn kính; sự kính trọng
  to pay somebody the honour
  tỏ lòng kính trọng ai
  in honour of
  để tỏ lòng tôn kính, để tỏ lòng trân trọng đối với
  Danh tiết, đức hạnh; tiết trinh (của người đàn bà)
  Địa vị cao, quyền cao chức trọng, chức tước cao; danh vọng
  to attain the highest honours
  đạt tới địa vị cao nhất
  Huân chương; huy chương
  ( số nhiều) nghi thức trọng thể, lễ nghi trọng thể; sự khoản đãi trọng thể
  to be buried with military honours
  chôn cất theo nghi lễ quân đội
  last (funeral) honours
  tang lễ trọng thể
  honours of war
  những điều kiện chiếu cố cho phép làm theo quân lễ đối với một đạo quân đầu hàng (được giữ vũ khí, cầm cờ đi ra...)
  ( số nhiều) bằng danh dự (cho những học sinh giỏi đặc biệt về một môn nào ở trường đại học)
  to take honours in history
  thi lấy bằng danh dự về bộ môn sử
  (đánh bài) quân át chủ; quân K chủ, quân Q chủ; quân J chủ
  (thương nghiệp) sự cam kết (trả đúng hẹn, thực hiện giao kèo...)
  ( Honour) ngài, tướng công (tiếng tôn xưng)

  Ngoại động từ

  Tôn kính, kính trọng
  Ban vinh dự cho
  (thương nghiệp) nhận trả đúng hẹn (thương phiếu); thực hiện đúng hẹn (giao kèo...)

  Cấu trúc từ

  His Honour
  our Honour
  Thưa ngài, thưa tướng công
  debt of honour
  món nợ danh dự
  to do the honours
  đóng vai trò chủ nhân, làm ông bà chủ
  to have the honour of doing sth
  được vinh dự làm điều gì
  there is honour among thieves
  luật xã hội đen, luật giang hồ
  honours are even
  cuộc thi đấu đồng cân sức, vì cả hai đối thủ đều ngang sức ngang tài
  to feel honour bound to do sth
  làm điều gì vì danh dự
  to put sb on his honour
  buộc ai phải thề danh dự

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  danh dự

  Kinh tế

  giữ đúng (hợp đồng...)
  nhận thanh toán (chi phiếu, hối phiếu...)
  nhận trả (đúng hạn)
  nhìn trả (đúng hạn)
  thực hiện
  honour an agreement
  thực hiện một thỏa thuận
  honour an agreement (to...)
  thực hiện một thỏa thuận
  trả tiền
  payer for honour
  người trả tiền vì danh dự
  payment for honour
  sự trả tiền vì danh dự
  payment for honour
  sự trả tiền vì danh dự trả tiền can thiệp
  payment for honour
  trả tiền vì danh dự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X