• Kỹ thuật chung

    rađa sóng duy trì

    Giải thích EN: A radar system whereby an uninterrupted flow of radio energy is sent by a transmitter to a target that redirects a fraction of the energy to a separate antennae. Also, continuous-wave Doppler radar. Giải thích VN: Một hệ ra đa trong đó phát ra một dòng sóng vô tuyến liên tục đến mục tiêu mà mục tiêu đó sẽ phản xạ 1 phần năng lượng lên trên một ăng ten khác. Còn gọi là Ra đa Doppler.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X