• Kỹ thuật chung

    sự sản xuất không ngừng

    Giải thích EN: A type of manufacturing in which a standard product such as petroleum is produced in large volume in a continuous flow. Giải thích VN: Một dạng sản xuất trong đó một sản phẩm thông thường như xăng dầu được sản xuất với khối lượng lớn và không ngừng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X