• /contractual /

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng hợp đồng, bằng giao kèo, bằng khế ước

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bằng hợp đồng
  theo hợp đồng
  contractual arrangement
  sự sắp xếp theo hợp đồng
  contractual claims
  trái quyền theo hợp đồng
  contractual commitments
  những cam kết theo hợp đồng
  contractual delivery
  cung cấp hàng theo hợp đồng
  contractual rent
  tiền thuê theo hợp đồng
  contractual repurchase
  sự mua lại theo hợp đồng
  contractual services
  công việc nhận làm theo hợp đồng
  contractual services
  dịch vụ theo hợp đồng
  contractual vertical marketing system
  hệ thống tiếp thị hàng dọc theo hợp đồng
  contractual wages
  tiền lương theo hợp đồng
  theo khế ước theo giao kèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X