• Toán & tin

  phân cấp điều khiển

  Vật lý

  cấu kiểm soát

  Đo lường & điều khiển

  cấp độ điều khiển

  Giải thích EN: A division of the control elements of a system into various levels of priority, so that the elements in higher- priority levels send control signals to elements in lower-priority levels. Giải thích VN: Việc phân chia các phần tử điều khiển của một hệ thống thành nhiều mức ưu tiên khác nhau, vì vậy các phần tử có mức ưu tiên cao hơn sẽ gửi tín hiệu điều khiển tới phần tử ưu tiên thấp hơn.

  Kỹ thuật chung

  bộ điều khiển
  cấp quản lý
  cấu điều khiển
  điện trở đệm
  hệ điều khiển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X