• BrE /,kɒntrə'vɜ:∫l/
  NAmE /,kɑ:ntrə'vɜ:r∫l/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể gây ra tranh luận, có thể bàn cãi được (vấn đề...)
  Ưa tranh cãi, thích tranh luận (người)
  a controversial personality
  một nhân vật được mọi người bàn đến nhiều, một nhân vật lắm kẻ ưa nhưng cũng nhiều người ghét


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X