• /pə:sə'næləti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhân cách, tính cách
  a likeable personality
  một nhân cách đáng yêu
  to be lacking (wanting) in personality
  thiếu cá tính
  Nhân phẩm; cá tính; lịch thiệp
  no personality
  không lịch thiệp
  Tính chất là người
  Nhân vật, người nổi tiếng (nhất là trong giới văn nghệ, giới thể thao)
  personality from the film world
  những nhân vật (những người nổi tiếng) trong giới điện ảnh
  a television personality
  một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình
  Sự chỉ trích cá nhân; ( số nhiều) những lời chỉ trích cá nhân
  to indulge in personalities
  hay chỉ trích cá nhân
  to avoid personalities
  tránh chỉ trích cá nhân
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) như personalty

  Cấu trúc từ

  personality cult
  sự sùng bái cá nhân

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cá nhân
  nhân cách
  personality disorder
  rối loạn nhân cách
  schizoid personality
  nhân cách phân lập (có những biểu hiện giống với Tâm thần phân liệt nhưng nhẹ/ít hơn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X