• /kən´kə:/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Trùng nhau, xảy ra đồng thời
  Kết hợp lại, góp vào
  many causes concurred to bring about this revolution
  nhiều nguyên nhân kết hợp lại dẫn đến cuộc cách mạng này
  Đồng ý, tán thành, nhất trí
  (toán học) đồng quy

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhất trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X