• Kỹ thuật chung

    phòng (buồng) hiệu chỉnh

    Giải thích EN: The chamber within an analytical balance that contains the material used to bring the weight to a nominal value. Giải thích VN: Là một buồng trong phạm vi các kết quả phân tích có chứa những vật liệu cần kiểm tra để đưa ra kết luận về giá trị danh nghĩa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X