• /´pə:fiktli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách hoàn toàn, một cách hoàn hảo
  the trousers fit perfectly
  cái quần này hoàn toàn vừa vặn
  Hoàn toàn, hết sức
  perfectly well
  hết sức tốt
  perfectly happy
  hết sức sung sướng
  Cực kỳ, tuyệt đối
  a perfectly delicious cake
  một cái bánh cực kỳ ngon


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X