• /¸kauntə´bæləns/

  Thông dụng

  Đối trọng, lực lượng ngang hàng, ảnh hưởng ngang bằng

  Ngoại động từ

  Làm đối trọng
  your politeness counterbalanced his impertinence
  sự lịch thiệp của anh làm đối trọng với tính xấc láo của hắn ta

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cân bằng đối trọng

  Kỹ thuật chung

  đối trọng
  làm cân bằng

  Địa chất

  đối trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X