• /'kɔmpenseit/

  Thông dụng

  Động từ

  Bù, đền bù, bồi thường
  to compensate someone for something
  đền bù (bồi (thường)) cho ai về cái gì
  trả thù lao
  bù đắp; chỉnh sửa bằng bù đắp lại
  (kỹ thuật) bù

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bù, bồi thường, bổ chính

  Cơ - Điện tử

  Bù, bù trừ

  Xây dựng

  bù vào

  Kỹ thuật chung

  bổ chính
  bồi thường
  bù trừ
  đền bù
  điều hòa
  làm cân bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X