• /'steibilalz/

  Thông dụng

  Cách viết khác stabilise

  Ngoại động từ

  Làm ổn định; trở nên ổn định
  government measures to stabilize prices
  những biện pháp ổn định giá cả của chính phủ
  Lắp bộ phận thăng bằng vào (sườn tàu thuỷ, đuôi máy bay)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm ổn định

  Cơ - Điện tử

  (v) làm ổn định, làm bìnhổn, gia cố

  Ô tô

  giữ ổn định

  Xây dựng

  làm vững chắc
  ổn định hóa

  Kỹ thuật chung

  làm ổn định
  gia cố
  ổn định

  Kinh tế

  điều hòa
  ổn định
  stabilize a currency
  ổn định tiền tệ
  stabilize a currency (to...)
  ổn định tiền tệ
  stabilize a security
  ổn định giá chứng khoán
  stabilize prices
  ổn định vật giá
  stabilize prices (to...)
  ổn định vật giá
  stabilize the currency
  ổn định tiền tệ
  stabilize the currency (to...)
  ổn định tiền tệ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  change , shake , vary , weaken , wobble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X