• /¸aut´wei/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nặng hơn; nặng quá đối với (cái gì...)
  Có nhiều tác dụng hơn, có nhiều giá trị hơn, có nhiều ảnh hưởng hơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X