• /´kɔ:t¸ja:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sân nhỏ; sân trong

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sân trong chung

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  patio , lawn , yard , atrium , close , enclosure , quad , quadrangle , (sp.america) , area , cortile , court , curtilage , space

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X