• /kwɔd/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) của quadrangle, sân trong (sân có bốn cạnh xung quanh có nhà lớn, ở các trường đại học...)
  (viết tắt) của quadrat
  (thông tục) trẻ sinh tư (như) quadruplet

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dây chập bốn, cáp chập bốn

  Cơ - Điện tử

  Cáp chập bốn, dây chập bốn

  Điện lạnh

  bộ bốn tranzito

  Điện

  cáp chập bốn
  star quad
  cáp chập bốn sao
  star quad cable
  cáp chập bốn sao

  Điện lạnh

  tứ (cáp)

  Kỹ thuật chung

  hình tứ giác
  ô vuông chữ
  vuông
  plastic quad flat package
  gói phẳng vuông bọc nhựa
  quad (quadrangle)
  ô vuông sơ cấp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X