• /kwɔd'reindʤl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình tứ giác, hình bốn cạnh
  Sân trong (sân có bốn cạnh xung quanh có nhà lớn, ở các trường đại học...) (như) quad

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tứ giác
  complete quadrangle
  tứ giác đầy đủ


  Xây dựng

  hình bốn cạnh
  sân chữ nhật

  Giải thích EN: A rectangular courtyard or lawn enclosed and defined by surrounding buildings. Also, quad.

  Giải thích VN: Khoảng sân hoặc bãi cỏ hình chữ nhật được bao và xác định bởi các tòa nhà xung quanh.

  Y học

  hình tứ giác

  Giải thích VN: Hình đa giác có bốn cạnh.

  Kỹ thuật chung

  hình bốn góc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X