• /´kriəsout/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) creozot

  Động từ

  Tẩm creozot

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  Dầu Crê-ô-zốt

  Hóa học & vật liệu

  chất creozot

  Giải thích EN: An oily liquid with a burning taste, obtained by distilling coal and wood tar; used as an antiseptic and wood preservative. Giải thích VN: Một loại chất lỏng chứa dầu có mùi khét cháy, được lấy khi chưng cất than đá và nhựa gỗ; được dùng làm thuốc diệt côn trùng và chất bảo quản gỗ.

  Xây dựng

  crêozot
  crezot
  tẩm crezot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X