• /´krimzn/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đỏ thẫm, đỏ thắm
  to blush crimsons
  đỏ mặt lên như quả gấc, thẹn đỏ nhừ cả mặt

  Danh từ

  Màu đỏ thẫm, màu đỏ thắm

  Nội động từ

  Đỏ thắm lên; ửng đỏ (má)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đỏ sẫm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  color , flush , glow , mantle , redden
  noun
  bloody , blush , color , dye , maroon , red , redden , rose , rouge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X