• /blʌʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đỏ mặt (vì thẹn)
  Ánh hồng, nét ửng đỏ
  the blush of morn
  ánh hồng của buổi ban mai
  Cái nhìn, cái liếc mắt
  at the first blush
  lúc mới nhìn thấy lần đầu
  to bring blushes to someone's cheeks
  o put somebody to the blush
  Làm cho ai thẹn đỏ mặt

  Nội động từ

  Đỏ mặt (vì thẹn)
  to blush for shame
  thẹn đỏ mặt
  Ửng đỏ, ửng hồng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự vẩn đục

  Kỹ thuật chung

  ánh
  phát quang

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  blanch , pale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X