• /krʌks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều cruxes

  Vấn đề nan giải, mối khó khăn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm chính, cái nút, điểm then chốt
  the crux of the matter
  cái nút của vấn đề, điểm then chốt của vấn đề


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  trivia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X