• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ruột cây, lõi xốp (chất mềm xốp trong thân cây: cây lau..); cùi (chất mềm xốp trong vỏ: cam..)
  (nghĩa bóng) phần chính, phần cốt lõi, phần chủ yếu ( (thường) the pith and marrow of)
  the pith and marrow of matter
  phần chính của vấn đề
  (giải phẫu) tuỷ sống
  Sức sống, nghị lực
  to lack pith
  thiếu nghị lực

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ống lấy dấu

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  rút lõi cây

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lõi
  lõi cây
  lõi gỗ
  lõi gỗ mềm

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  nhân
  ruột bánh mì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X