• /nʌb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cục nhỏ (than...) ( (cũng) nubble)
  Cục u, bướu nhỏ
  (thông tục) phần tinh tuý; điểm cơ bản, điểm trọng yếu
  the nub of the matter
  điểm trọng yếu của vấn đề


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  exterior , outside

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X