• /´kuldə¸sæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phố cụt, ngõ cụt
  Bước đường cùng; đường không lối thoát
  (giải phẫu) túi cùng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phố cụt

  Kỹ thuật chung

  ngõ cụt

  Giải thích EN: A street that is closed at one end; a dead-end street.

  Giải thích VN: Một ngõ mà một đầu của nó không đi được: gọi là đầu chết.

  đường cụt

  Địa chất

  lò cụt, lò dọc cụt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X