• /ri´meində/

  Thông dụng

  Danh từ

  Còn lại
  much remains to be done
  còn nhiều việc phải làm
  Vẫn, hoàn cảnh như cũ
  his ideas remain unchanged
  tư tưởng của ông ta vẫn không hề thay đổi
  I remain yours sincerely
  tôi luôn luôn vẫn là người bạn chân thành của anh (lời nói (thường) có ở cuối một thư)
  Còn để
  Ở lại chỗ cũ, ở lại; giữ nguyên (vị trí, tình trạng)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số dư, phần dư, hiệu (khi trừ)
  remainder of an infinite series
  phần dư của chuỗi vô hạn
  remainder of series
  phần dư của chuỗi

  Kỹ thuật chung

  phần còn lại
  phần dư
  remainder of series
  phần dư của chuỗi
  remainder operator
  toán tử lấy phần dư
  remainder theorem
  định lý phần dư
  số dư

  Kinh tế

  bán hạ giá
  bán hạ giá (sách ế, hàng ế...)
  bán xôn
  bán xốn
  hàng ế
  những người còn lại
  phần còn lại
  quyền thừa kế
  spousal remainder trust
  ủy thác quyền thừa kế cho vợ (hay chồng)
  quyền thừa kế (tài sản đất đai còn lại)
  sách ế
  số còn lại
  số còn thiếu
  số dư
  số tiền còn dư lại
  số tiền còn thiếu lại (sau khi đã trả)
  vật còn lại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  base , core

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X