• Kỹ thuật chung

  khí áp kế kiểu chén
  phong vũ biểu dạng cốc

  Giải thích EN: An instrument that measures atmospheric pressure, composed of a glass tube that sits in a cup, with both the tube and the cup containing mercury. Giải thích VN: Dụng cụ dùng để đo áp suất khí quyển, bao gồm 1 ống thủy tinh đựng trong cốc, cả cốc và ống thủy tinh đều có chứa thủy ngân.

  Xây dựng

  khí áp kế kiểu chén

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X