• /'dæʃiɳ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rất nhanh, vùn vụt, chớp nhoáng
  a dashing attack
  cuộc tấn công chớp nhoáng
  Hăng (ngựa...); sôi nổi, táo bạo, hăng hái, quả quyết (người)
  Diện, chưng diện, bảnh bao

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nét gạch gạch
  nét kẻ sọc
  sự kẻ sọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X