• /´di:p¸ru:tid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Ăn sâu, bắt rễ, thâm căn cố đế
  a deep-rooted habit
  thói quen ăn sâu bắt rễ vào người
  a deep-rooted prejudice
  thành kiến dai

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X