• /´di:p¸si:tid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sâu kín, thầm kín, ngấm ngầm
  deep-seated disease
  bệnh ngầm ngấm, bệnh ăn sâu
  (nghĩa bóng) chắc chắn, vững chắc
  deep-seated conviction
  niềm tin vững chắc

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  ở sâu

  Kỹ thuật chung

  nằm sâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X