• (đổi hướng từ Entrenched)
  /in´trentʃ/

  Thông dụng

  Cách viết khác intrench

  Ngoại động từ

  (quân sự) đào hào xung quanh (thành phố, cứ điểm...)
  to entrench oneself in the tunnel
  cố thủ trong đường hầm
  to entrench oneself in old prejudices
  bám chặt vào những thành kiến cổ hủ

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  stay off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X