• /repjʊtəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có danh tiếng tốt; đáng kính trọng, đáng tin
  a highly reputable shop
  một cửa hàng có uy tín cao
  a highly reputable accountant
  nhân viên kế toán có uy tín cao


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X