• /ˈwɜrði/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + of) xứng đáng với, đáng làm
  their efforts are worthy of your support
  những cố gắng của họ đáng được ông ủng hộ
  Đáng coi trọng, đáng được kính trọng, đáng được cân nhắc
  a worthy cause
  một sự nghiệp đáng trọng
  (đùa cợt) đáng kính, đáng trọng, đáng được kính trọng, đáng được thừa nhận (nhất là về một người)
  the worthy citizens of the town
  những công dân đáng kính của thành phố
  ( + of) thích đáng; thích hợp
  It was difficult to find words worthy of the occasion
  khó mà tìm được những từ thích hợp với dịp này
  Xứng đáng, tiêu biểu cho
  It was a performance worthy of a master
  đó là một buổi biểu diễn xứng đáng với một bậc thầy

  Danh từ

  (mỉa mai); (đùa cợt) vị, nhân vật quan trọng, nhân vật nổi bật
  Who's the worthy who has just arrived?
  Vị nào vừa mới đến thế?
  (từ cổ,nghĩa cổ) danh nhân

  Tính từ

  (tạo thành các tính từ ghép) xứng đáng, thích hợp với điều được nói rõ
  noteworthy
  đáng ghi nhận
  roadworthy
  trong tình trạng tốt có thể chạy trên đường được


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X