• /ig´niʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đốt cháy, sự bốc cháy
  Sự mồi lửa, sự đánh lửa
  battery ignition
  sự mồi lửa bằng ắc quy
  spark ignition
  sự mồi bằng tia lửa
  Bộ phận mồi lửa, bộ phận đánh lửa (trong máy) ( (viết tắt) ign)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự bốc cháy

  Xây dựng

  sự mồi lửa, sự đánh lửa, sự đốt cháy

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự đốt cháy, sự đánh lửa, sự bốc cháy

  Hóa học & vật liệu

  sự bắt cháy

  Kỹ thuật chung

  nút đề máy
  mồi lửa
  sự bốc cháy
  compression ignition
  sự bốc cháy do nén
  hypergolic ignition
  sự bốc cháy tự phát
  phased ignition
  sự bốc cháy đã định pha (tàu vũ trụ)
  sự đánh lửa
  advance ignition
  sự đánh lửa sớm
  advanced ignition
  sự đánh lửa sớm
  auto ignition
  sụ đánh lửa tự động
  battery ignition
  sự đánh lửa bằng acquy
  capacitor ignition
  sự đánh lửa bằng tụ
  compression ignition
  sự đánh lửa do né
  double spark ignition or dual ignition or twin ignition
  sự đánh lửa kép
  dual ignition
  sự đánh lửa đôi
  electromagnetic ignition
  sự đánh lửa điện từ
  electronic ignition
  sự đánh lửa điện tử
  fixed ignition
  sự đánh lửa định trước
  hypergolic ignition
  sự đánh lửa tự phát
  ignition lag
  sự đánh lửa trễ
  make-and-break ignition
  sự đánh lửa kiểu đóng-ngắt
  maneto ignition
  sự đánh lửa bằng manheto
  premature ignition
  sự đánh lửa sớm
  surface ignition
  sự đánh lửa bề mặt
  sự đốt
  sự đốt cháy
  spontaneous ignition
  sự đốt cháy ngay
  spontaneous ignition
  sự đốt cháy tức thời
  sự mồi
  sự mồi lửa
  sự sinh tia điện

  Địa chất

  sự châm lửa, sự mồi lửa, sự châm mìn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X