• /əb'stein/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Kiêng, kiêng khem, tiết chế
  to abstain from alcohol
  kiêng rượu
  (tôn giáo) ăn chay ( (cũng) to abstain from meat)
  Bỏ phiếu trắng
  At the last election, he abstained (from voting)
  tại cuộc bầu cử vừa qua, anh ta đã bỏ phiếu trắng

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X